Nadace Karla staršího ze Žerotína

Nadace byla založena obcí Bludov v roce 1991; jejím účelem je podpora záchrana, obnovy a kulturně přiměřeného využití nemovitých i movitých památkově hodnotných objektů v Bludově a jeho okolí.
Správní rada: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. - předseda, JUDr. Josef Sedláček - člen, Ing. Pavel Ston - člen
Kontakt: Jana Žižky 195, 789 61 Bludov; nadace@bludov.cz; tel.: 775 570 804, IČO: 44939230

Údaje ve Veřejném rejstříku
Sbírka listin